Címlap Vélemény & vita 1956 ÖRÖKSÉGE
1956 ÖRÖKSÉGE PDF Nyomtatás E-mail
2006. augusztus 24. csütörtök, 10:29
Magyarországon 35 évig nem lehetett beszélni a forradalomról, legfeljebb gyalázkodással emlegetni az “ellenforradalmi bandákat”. A következő 14 év alatt a megemlékezések főleg politikai csatározásokra, az emlékezők egymásra való acsarkodására adtak lehetőséget. Most a “nagy évforduló” elindította a könyvek, visszaemlékezések, emlékműállítások özönét. Kérdezhetnénk, hogy mi a nyugati diaszpóra szerepe az ünneplésben ?

Az 56 utáni elnyomás, majd a “puha-diktatúra” lélekölő éveiben a nyugaton
élők, ezek között is nagyrészt az amerikai magyarok voltak azok, akik a
forradalom lángját, üzenetét ébren tartották, ismertették a világgal.
Elismeréssel emlékeztek meg erről a hazaiak is, politikai álláspontjaiktól
függetlenűl.


Ne feledjük el, hogy a forradalom egyik legfőbb követelése volt a többpárt-
rendszer, a demokratikus vélemény nyílvánítás lehetősége. Ezért tévednek azok,
akik ma azon érvelnek, hogy a forradalom győzelme káoszt és politikai
belharcokat hozott volna magával. Az igazság az, hogy a megosztottsággal terhes
magyar történelem során a két forradalmi időszak volt az, amikor az ellentétes
véleményű politikai ellenfelek is együtt tudtak működni a haza érdekében. Így
volt ez az 1848-as kormányban ahol Széchenyi, Kossuth, Deák és a többiek félre
tudtak tenni minden különbséget. Így volt ez 1956 októberében is, ahol a
kormányban Nagy Imre mellett ott volt Tildy, Bibó, Kéthly Anna, akik egy olyan
nemzeti egység lehetőségét valósították meg, amiről a mai megosztott világban
csak álmodni lehet.


Ilyen “ nemzeti egység” jött létre itt New Yorkban az “1956-os Magyar
Forradalom 50 éves Emlékünnepét Szervező Bizottságban” is. Ott vannak ebben a
forradalom résztvevői mellett a régebbi és újabb emigránsok, a második generáció
tagjai, és ott vannak a Magyar Köztársaság diplomáciai képviselői is. Így is van
ez jól, hiszen a New York-i Konzulátus nem politikai pártokat, hanem a
demokratikusan, a forradalom követelése szerint, szabadon megválasztott
kormányt, a “magyar hazát” képviseli itt Amerikában.


Az október 15-i megemlékezés rendezői ebben a szellemben hívják, várják a New
York környéki magyarokat, azok családját és barátait az ünnepi eseményre.
Mutassuk meg az óhazának is, hogy lehet méltó összefogással ünnepelni anélkül,
hogy, politikai vélemény különbség  megosztana
bennünket.

 

Kapcsolódó cikkek

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld