Címlap Diákélet, oktatás Újra megnyílnak az iskolák kapui
Újra megnyílnak az iskolák kapui PDF Nyomtatás E-mail
2008. augusztus 26. kedd, 13:55
Ismét kezdetét veszi egy újabb tanév, szokás szerint jelentős változásokkal. Az általános iskolás diákok számára a legfontosabb ezek közül, hogy eltörlik a középiskolai, helyi írásbeli felvételiket. Az óvodákban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pedig óvodáztatási támogatást kapnak.

Csaknem másfél millió diák számára kezdődik meg a tanítás alig egy hét múlva, közülük csaknem százezren életükben először ülnek be az általános iskolák padjaiba. Szeptember 1-je az idén éppen hétfőre esik, így végre nem csonka héttel indul a tanév. A szokásos utolsó tanítási nap, június 15. azonban szintén hétfőre esik, így egy hétvége "elvész" majd a nyárból. A tanév az idén is 181 napból áll a többség számára, de a nappali tagozatos közép- és szakiskolásoknak csupán 180 napot kell az iskolában tölteniük.


A szokásos módon az idei tanévben is három szünet lesz: az őszi, a téli és a tavaszi. Az őszi szünet hivatalosan október 27-től 31-ig tart, de valójában jóval hosszabb ideig nem kell iskolába járni: az október 23-i ünnepnappal és a hétvégékkel együtt 11 napot pihenhetnek a diákok. A téli szünet szintén hosszabb lesz, mint a hivatalos dátumok mutatják: december 22-től 31-ig tart ugyan, de csak január 5-én kell majd először iskolába menni. Igaz, december 20-án, szombaton "le kell dolgozni" a péntekre eső január
2-át. A tavaszi szünet viszont valóban addig tart, ameddig: április 9-től 14-ig.


Magyarországon új tanév elképzelhetetlen új jogszabályok nélkül, így a diákoknak és szüleiknek most is fel kell készülniük kisebb-nagyobb változásokra. Az általános iskolás diákok számára a legnagyobb horderejű változást a "helyi felvételik" eltörlése jelenti majd. Mostantól csak az Oktatási Hivatal által összeállított központi teszteket lehet megírattatni.


Ennek megfelelően a hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumokba való felvételről kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján lehet dönteni. Az egységes vizsgán való részvételt is csak akkor írhatja elő egy iskola, ha oda - az adott tanulmányi területen - az előző három év átlagában legalább másfélszeres volt a túljelentkezés.


A középiskolák kilencedik évfolyamára történő felvételinél kicsit megengedőbb a jogszabály. Itt a felvételi kérelmekről kizárólag a tanulmányi eredmények, vagy a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye, vagy a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján lehet dönteni. Itt nem előírás a központi teszthez a túljelentkezés. (E szabályok alól a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelésben részt vevő iskolák kivételt jelentenek.)


A központilag szervezett írásbeli vizsgához magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok készülnek a felvételizők számára. Az ezek kitöltésével elért eredményt minden olyan középfokú iskola köteles elfogadni, amelyik előírta az írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában írta meg a tesztet.


A központi vizsga időpontja a hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumokba felvételizők számára 2009. január 23., a középiskolák általános tantervű kilencedik évfolyamára január 24-én kell írásbelizni, a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadikosoknak pedig január 31-én kell megírniuk a tesztet.

A tehetséggondozó középiskola szintén új elem a közoktatásban. Olyan iskoláról van szó, amelyik a pedagógiai programját az oktatási miniszter által kiadott "Tehetséggondozó oktatási program" alapján készíti el, és legalább két évfolyamon keresztül felzárkóztató foglalkoztatást nyújt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak.


A tehetséggondozó középiskola feladata az is, hogy tehetségkibontakoztató foglalkozásokat hirdessen az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamára járó, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak, ha költségvetési források vagy európai uniós támogatások a pénzügyi feltételeket ehhez megteremtik. A tehetséggondozó középiskola kiválasztása az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt nyilvános pályázat útján történik.


A "Tehetséggondozó oktatási program" ugyanakkor még nincs készen. Elkészültéig és bevezetéséig azok a középfokú iskolák alkalmazhatják a tehetséggondozó középiskolára vonatkozó rendelkezéseket, amelyeknek a helyi tantervében az adott tantárgyból legalább öt tanítási év óta emelt szintű oktatás folyik; ez alatt az időszak alatt az emelt szintű oktatásra több mint másfélszeres volt a túljelentkezés, és az iskola előírta a központi felvételit. A tehetséggondozó címre pályázó középiskoláknak ugyanakkor ebben az átmeneti időszakban is legalább heti három órában kell tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítaniuk a hetedik és nyolcadik osztályos, hátrányos helyzetű diákok számára.


A tehetséggondozó középiskola címre augusztus 21-ig lehetett pályázni, az eredményhirdetés azonban csak később lesz. A szaktárca tájékoztatása szerint mintegy száz intézmény nyerheti el a címet.


Szeptembertől mintegy 326 ezer gyermek számára az óvodákban is újra elkezdődnek a foglalkozások. Itt is fontos változások lesznek: 2008. szeptember 1-jétől a fenntartók kötelesek gondoskodni arról, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek hároméves koruktól igénybe tudják venni az óvodai szolgáltatást. Magyarán: már nem lehet elutasítani a halmozottan hátrányos helyzetű, de háromévesnél idősebb gyermekek óvodai felvételét.


A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának kiterjesztéséhez anyagi ösztönzőket is bevezetnek 2009 januárjától. Az a szülő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, és gondoskodik rendszeres óvodába járatásáról, első alkalommal húszezer forintot, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint támogatást kap. További feltétel, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az általános iskola nyolc osztályát végezte el.


Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, négyéves gyermeküket már 2009. január 1-je előtt beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer forintot kell folyósítani.Forrás: Népszabadság
 

Kapcsolódó cikkek

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld