Címlap Diákélet, oktatás Tízmillió forint a kisiskoláknak
Tízmillió forint a kisiskoláknak PDF Nyomtatás E-mail
2008. március 10. hétfő, 11:16

Az Apáczai Kiadó is bekapcsolódott az Élőlánc Mozgalom iskolamentő akciójába. Csaknem tízmillió forint értékű tankönyv- és készpénzfelajánlással támogatja a falvak oktatási intézményeit a megmaradásukért folytatott küzdelmükben.

Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó igazgatója maga is éveken keresztül tanított tanyasi és kisvárosi iskolákban. "Olyan értékteremtő tevékenység folyik a kistelepülések oktatási intézményeiben, amelyet az állam által elvárt harmincas létszámú osztályokban a tanárok a legjobb szándékuk ellenére sem tudnak megvalósítani" – mondta lapunknak Esztergályos Jenő. Az iskolai kisközösségekben lehetőség van arra, hogy a gyerekek megismerjék egymást és tanítójukat. Életre szóló barátságok szövődjenek, a tanári katedrán álló ember pedig nemcsak betűvetést, számtant oktató pedagógusként vesz részt a gyermekek életében, hanem magatartásával, értékrendjével minta, példakép is a felnövő generációknak. Esztergályos Jenő szerint minden településnek, minden közösségnek biztosítani kellene a lehetőséget, hogy eldönthesse a település választott vezetőjével, a szülőkkel, pedagógusokkal együtt, megtartják-e az intézményüket. Rendkívül kártékony eljárás, hogy pénzügyi megszorítások, kötelező osztálylétszámok előírása miatt kényszerülnek iskolabezárásra települések, miközben magas szintű oktató-nevelő munka folyik az intézmény falai között.Az oktatási minisztérium gyakran hivatkozik az iskolabezárások, összevonások kapcsán arra, hogy a falvakban nem éri el a képzés színvonala a városi iskolákét. Esztergályos Jenő úgy vélte, nagyon körültekintően kell értékelni azokat a felméréseket, amelyekre a tárca hivatkozik. A PISA-felmérés 2001-es eredményeiben Magyarország 31 ország közül a 23., míg tavalyelőtt 27 állam közül a 22. helyen végzett. Az olvasás-szövegértést a 15 éves korosztály körében végezték el.Egy másik nemzetközi vizsgálatban az ötödik évfolyamosok felkészültségét mérték, negyven ország közül 2001-ben a nyolcadik helyet, míg öt évvel később az ötödik legjobb eredményt érték el a magyar gyerekek negyvenöt vizsgált ország között.Tavaly az első osztályosok körében 1620 iskola részvételével készült egy hazai felmérés, amely a betű-, szó- és mondatismeret szintjét térképezte fel. Az első félév végén 89,3, a tanév befejezésekor 91,7 százalékos eredményességgel oldották meg a gyerekek a feladatokat.Esztergályos Jenő szerint magas színvonalú képzésre a kisiskolák is képesek, de ehhez arra is szükség van, hogy az elhivatott pedagógusnak normális munkakörülményeket teremtsenek, és a tanár élvezze a szülők bizalmát, a település vezetőinek támogatását. Az iskola ilyen szempontból nemcsak a gyerekeknek közösségteremtő erő. Megmaradásához egy falu minden tagjának egyformán lelkiismeretesen kell küzdeni.A könyvkiadó vállalat igazgatója évek óta járja az országot, útján számos pozitív és negatív példát látott a kistelepülések oktatási intézményeinek állapotáról, a közösség tagjainak elhivatottságáról. A település nevének említése nélkül két, egymástól hat kilométerre lévő Fejér megyei falut említett.Az egyikben omladoznak az iskola falai, koszosak a közösségi terek, míg a másikban uszodába járhatnak a diákok, és városi iskolákat megszégyenítő felszereltségűek a tantermek. Esztergályos Jenő szerint három tényező határozza meg a különbséget a körülmények között: az önkormányzat leleményessége a pénzszerzésben, a szülők aktív közreműködése a helyi közéletben, valamint a tanári kar felelősségtudata. "Ahol ezek közül valamelyik hiányzik, nagyon nehéz bármit tenni az iskola megmentéséért, mert a tehetetlenség miatt életképtelenné válik az intézmény."Az Apáczai Kiadó azoknak akar tankönyvpályázatával segíteni, ahol elhivatottak az ott élők intézményük megmentésében. Az Élőlánc Mozgalom száz-ötszázezer forintos támogatást nyújt a kétezer lélekszámúnál kisebb települések iskoláinak megmentéséért folytatott küzdelméhez, a könyvkiadó két és fél millió forintot helyezett el ebben a pénzügyi alapban.További hét és fél millió forint értékű könyvre pedig azok az intézmények pályázhatnak, amelyekben százhatvannál kevesebb diák tanul. Adatlapok az Élőlánc Mozgalom honlapjáról tölthetők le. A pályázatokat a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete elnöksége által felkért bírálóbizottság értékeli. Esztergályos Jenő szerint felajánlásuk hitet adhat a kisiskolákért küzdőknek, hogy nem maradtak egyedül.


Forrás: Magyar Hírlap Online

 

Kapcsolódó cikkek

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld