Címlap Vélemény & vita Vissza az alapokhoz!
Vissza az alapokhoz! PDF Nyomtatás E-mail
2007. december 10. hétfő, 12:19
Szokatlan és meglepő konszenzus látszik kialakulni a magyar közgazdászok között abban, hogy a magyar gazdaság pillanatnyi és jövőben várható teljesítményével is súlyos bajok vannak. Sajnos a tények magukért beszélnek. A vita egyre inkább arról szól, hogy mit is kellene, lehetne tenni azért, hogy ebből a helyzetből kitörhessünk. Ehhez pedig fontos megértenünk, hogyan jutottunk ide.

Intézményi stabilitásMiközben számos ordító gazdaságpolitikai hibára tudunk rámutatni az elmúlt évekből, ha a közgazdászszakma őszintén akar válaszolni a kérdésre, azt kell mondanunk, hogy nem igazán tudjuk a választ. Az ugyanis, hogy a strukturális reformok elmaradása – a szocialista, liberális válasz –, vagy a túl magas adók és járulékok – a konzervatív válasz – okozzák a mai bajainkat, nem kielégítő magyarázat. Számos országot találhatunk ugyanis (a környezetünkben is), ahol strukturális reformok sem voltak, és az adók sem alacsonyabbak. A legjobb példa erre Csehország és Szlovénia, amelyek mindezen tényezők ellenére a térség legerősebb és legstabilabb gazdaságai. Ha ráadásul a közgazdasági elméletben keressük a választ, azt találjuk, hogy a sikeres országok földrajzilag jó helyen vannak, gazdaságaik nyitottak, intézményeik stabilak, azaz sem az adók szintje, sem a strukturális reformok nem lényeges magyarázó változói a sikernek.Az első két tényező alapján hazánk is sikerre van ítélve, hiszen az Európai Unió tagjaként egy fejlett térséghez kapcsolódik, amelyen belül az áruk, a szolgáltatások és a tőke teljesen szabadon mozog, míg a munkaerő majdnem teljesen szabadon áramolhat már ma is. Maradnak tehát a hazai intézményi jellemzők, amelyek megkülönböztethetnek bennünket a környező országoktól, ahol nemcsak az adórendszerekben, hanem az általános gazdaságpolitikában is jelentős változások zajlottak. Régiónkban ma – hazánkon kívül – az általunk fontosnak tartott összes szomszédnál magától értetődő a költségvetési fegyelem és az alacsony infláció iránti igény, ami az intézményi stabilitás legjobb mércéje. Az intézmények azonban nem önmaguktól instabilak, azok a társadalmi igények teszik azzá őket, amelyek a versengő politikai pártokat arra kényszerítik, hogy a választások megnyerése érdekében a gazdasági lehetőségeken túlmutató ígéretekkel a lehetőségeket is sorvasszák. A rossz gazdaságpolitikát folytató országok nemcsak a külföldi, hanem a belföldi tőkét is riasztják, aláásva a gazdaság jövőbeli lehetőségeit is.Aktivitási rátaA rossz intézmények a munkaerőt is tétlenségre kárhoztathatják. Mi mással magyarázhatnánk azt, hogy ma Magyarországon a második legalacsonyabb az aktivitási ráta az unióban. Az aktivitási ráta nemzetközi összehasonlítható módszerrel méri, hogy a munkaképes korúak közül hányan dolgoznak vagy akarnak dolgozni. Ennél a mércénél fontos hangsúlyozni, hogy ez a statisztika már képes a fekete- és szürkegazdaságot is kezelni, tehát nem ezek torzító hatásáról van szó. Az is elgondolkodtató, hogy az új tagállamok közül Magyarország az, amelynek állampolgárai arányaiban a legkevesebb munkát keresik a régi uniós országokban. Ez utóbbi két megfigyelés mindenképpen súlyos (munka)kínálati problémára utal, és vélhetően nem valamilyen nemzetkarakterológiai jellemző következménye, hanem súlyos ösztönzési hiányosságok meglétére mutat rá a magyar jóléti rendszerben.A munkára ösztönzést elvileg javíthatja az adó- és járulékcsökkentés, de paradox módon a mai magyar adórendszer egyik legnagyobb ficama éppen a minimálbér adómentessége. Emiatt a munkavállalók nagyon nagy hányada vall be jövedelmet e körül az összeg körül, és ennek az is a következménye, hogy ebben a jelentős szegmensben lehet az adócsökkentés ösztönző hatása a legkisebb. Az elmúlt tíz évben a munkakínálat fokozatosan növekedett, de ebben a folyamatban – a korosztályok relatív súlyának változásán túl – a nyugdíjkorhatár felemelésének volt a legnagyobb hatása, ez szintén alátámasztja azt a feltételezést, hogy a jelenlegi jóléti intézmények munkára ösztönző hatása gyenge.De nem csak az egyéni döntésektől függő munkakínálati problémával találkozunk hazánkban. A magyar iskolarendszer által kiképzett munkavállalók képzettsége sem összetételében, sem minőségében nem felel meg a mai kor követelményeinek, azaz a munkaerő-kínálat összetétele sem megfelelő. Ennek a problémának a megoldása évtizedeken keresztül összehangolt programok szigorú végrehajtását igényelné egy olyan országban, amelyben minden kormány azonnal alapjaiban megváltoztatja elődje oktatáspolitikáját. Finnország az elmúlt években került a mérhető oktatási teljesítményekben Európa élére, de azok a szakpolitikai programok, amelyek ezt megalapozták, a hatvanas években kezdődtek.A gyors gazdasági növekedéshez versenyképesség is kell, amit sajnos csak versenyben lehet megszerezni. A versenyt nem azért kell szeretni, mivel önmagában jó. Az igazság az, hogy a versenyt annak résztvevői szívből utálják, és mindent megtennének azért, hogy megszabadulhassanak tőle, ahogy azt már több mint kétszáz éve Adam Smith éles szemmel felfedezte.Piaci kudarcokA verseny fenntartása társadalmilag azért lehet fontos, mivel ez adja a legerőteljesebb ösztönzést arra, hogy a gazdasági teljesítmények a legjobbak lehessenek. A kormányok piaci kudarcokra hivatkozva szokták korlátozni a versenyt, de ma már jól látható, hogy a piaci kudarcok mellett kormányzati kudarcok is vannak szép számmal, ezek következtében a kiküszöbölni szándékozottnál nagyobb sérelem érheti a társadalom érdekeit. Az Antall-kormányt leszámítva az elmúlt években egyetlen kabinet sem volt, amely a versenyt és annak ösztönzését elsőrendűnek tekintette volna. A konkrét döntések, legyen szó a mezőgazdaságról, a távközlésről vagy bármi másról, valahogy mindig a kevesebb versenyt teremtő megoldások felé húztak. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ezek az egyedi döntések összeadódva milyen hatással voltak a gazdaság teljesítményére és főleg a magyar üzleti kultúra alakulására.Nincs egyszerű és kényelmes megoldás a magyar gazdaság bajaira. A megoldás keresésében azonban érdemes minden közpolitikai ajánlást azon a szemüvegen keresztül megvizsgálni, hogy annak milyen hatása lehet a gazdasági versenyre és az egyéni munkavállalás ösztönzésére – ez ugyanis az a két alap, amely nélkül nem volt és nem is lesz sikeres magyar gazdaság. Sok veszítenivalónk nincs, tehát a javaslatom: vissza az alapokhoz!


Forrás: Magyar Hírlap Online

 

Kapcsolódó cikkek

Bicolor template supported by Naturalife Greenworld